CARGO NOME E APELIDOS
Presidente Juan Manuel Ramos Reigosa
Vicepresidente Económico Carlos Rico Rodríguez
Vicepresidente Instalacións Emilio Rodríguez Piñeiro
Vicepresidente Fútbol Base  Francisco Javier Balado Carballo
 Secretaria  Begoña Pardo Teijeiro
Tesoureiro  David Sanjurjo Bolaño
Vogal Beatriz Gabeiras Cupeiro
Vogal Mercedes García Manso
Vogal Rebeca Ferreira Gabeiras
Vogal Miguel Ángel Feal Piñeiro
Vogal Manuel Miguel Calviño Barreiro